חוקים ותנאי שימוש

הדברים הבאים הינם אסורים על כל משתמש במערכת הצ'אט ללא קשר לתפקידו:

1. קללות או אמירות פוגעניות כלפי גולש כזה או אחר.
2. הצפות מערכת הצ'אט וגרימת אי נוחות לשאר המשתמשים במערכת.
3. הפצת ו/או חשיפת פרטים אישיים של משתמש אחר ללא הסכמתו.
4. הטרדת משתמשי הצ'אט.
5. אמירות פוגעניות כלפי משתמש אחר בהקשר של דת,לאום,גזע או מין.
6. התחזויות לאדם אחר תוך כדי פגיעה בכבודו ובשמו הטוב.
7. שימוש בשמות משתמשים (ניקים) פוגעניים המהווים פגיעה בגולש אחר או בנחלת          הכלל.

שימו לב! כל ניסיון לפגוע,לשבש,לשנות או להזיק לפעילותה התקינה של מערכת הצ'אט תגרור נקיטת צעדים מצד ההנהלה לרבות איסוף והעברת מידע על הגורם המזיק אל גורמי האכיפה.

 

נושאים נוספים:

* אמירות המהוות איום או הסתה כנגד גולש כזה או אחר יטופלו בחומרה והנהלת               הצ'אט שומרת לעצמה את הזכות להעביר את פרטי המאיים ו/או המסית אל גורמי           האכיפה.

* אין לשדר תכנים המוגנים בזכויות יוצרים, אלא אם גולש קיבל אישור מפורש מבעל         הזכויות לשדרם ברבים. הנהלת הצ'אט מסירה מעצמה כל אחריות לגבי גולש אשר           הפר תנאי זה ושומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע כזה או אחר על הגולש                    לבעל זכויות היוצרים במידה ותידרש לעשות זאת.

* השידור במצלמה מותר מגיל 16 ומעלה בלבד. הנהלת הצ'אט רשאית לדרוש הצגת         תעודה מזהה מכל משדר הנחשד כקטין. סירוב לעשות זאת יגרום להפסקת השידור         ע"י ההנהלה. איסור זה אינו חל על השתתפות בדיונים באמצעות טקסט בלבד.

* אין לשדר תכנים מיניים או פורנוגרפיים ואין לשדר בלבוש מינימלי בחדרים הכלליים        למעט חדרים שסומנו כחדרים בעלי תכנים למבוגרים בלבד +18. כניסת גולש אל חדר    מסוג זה מהווה את הצהרתו שגילו הוא מעל 18 והסכמתו המלאה לתכנים שאליהם         הוא עלול להחשף.

* אין לבצע בזמן שידור במצלמה כל פעילות המוגדרת כבלתי חוקית עפ"י חוקי מדינת      ישראל, לרבות עישון סמים או הצגת כלי נשק מכל סוג שהוא במזיד.

* שימו לב! השידור במצלמה הינו שידור ציבורי וגלוי לכל משתמשי הצ'אט, למעט שיחות וידאו פרטיות. הנהלת האתר רשאית לבצע שימוש בכל תוכן ציבורי במידת הצורך, לרבות למטרות פרסום וקידום האתר.

* הנהלת הצ'אט רשאית להשתיק, לחסום ואף לבטל את רישום הגולש לאלתר במידה        והפר את אחד או יותר מהתנאים שהוצגו לעי"ל.

* להלן תפקידי הצ'אט השונים וסימונם:

1. ניק סגול – מנהל הצ'אט וסגניו.

2. ניקים אדומים – מנהלי חדרים.

3. ניקים כחולים – גולשים רשומים.

4. ניקים שחורים מודגשים – מנהלי חדר זמניים.

5. ניקים שחורים שאינם מודגשים – גולשים שאינם רשומים (אורחים).

שימו לב! מנהלי החדרים הינם באי כוחו של המנהל הכללי ויש להישמע להוראותיהם!

בכל פניה יש לפנות אל מנהלי החדרים תחילה. פניות אל מנהל הצ'אט הכללי יבוצעו רק במקרה     ולא ניתן לגולש מענה מספק ע"י מנהלי החדרים.

מנהלים אשר יחרגו מסמכויותיהם או ינצלו לרעה את כוחם לכל סיבה שאינה ראויה כגון טיפול בעניינים אישיים כנגד גולשים וכו', יאבדו את ניהולם ולא ינוהלו בשנית. על מנהל מוטלת האחריות לפעול בצורה אובייקטיבית בלבד. אין להפעיל סמכויות על גולשים מסיבות שאינן קשורות לחוקי הצ'אט.

* הנהלת הצ'אט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את החוקים מפעם לפעם.

* כניסת גולש ושימושו במערכת הצ'אט מהווה בזאת את הסכמתו המלאה לתנאים            הללו.

* התנאים שהוצגו מתייחסים לזכר ונקבה כאחד.

                                 גלישה נעימה! V-BLOG